Úvodní stránka

 

PS BETA 

je pionýrská skupina při Praze 10 se sídlem v Záběhlicích. Vznikla v roce 1992 a za tu dobu jí prošla hezká řádka děti od 6 let až po instruktory.Mezi naše hlavní aktivity patři tradiční vodácký putovní tábor který se konná každé léto na přelomu července a srpna. Kromě tábora organizujeme zimní lyžařský výcvik, víkendové akce v Bukovině, rafty, akce pro rodiče s dětmi, velikonoční a podzimní prázdniny etc.

Podílíme se na akcích které organizuje Pionýr Praha 10 jako je Vršovický Koláč, Večerní hra po Praze apod. V současné době máme okolo 30 členů.

Co je Pionýr

Pionýr

je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory. 

Pionýr je „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Pionýr

Kdo jsme?

Pionýři chodí na výpravy, sportují, hrají deskovky, jezdí na kolech, soutěží, zpívají a hrají na kytaru, malují, natáčejí videa… – poznávají život ze všech možných stránek, spolupracují, nebojí se těžkostí a problémů, snaží se s nimi vyrovnávat čestně, hlásí se ke svým úkolům i průšvihům, nemají své slovo za cár papíru, překonávají bariéry nabídkou příležitostí…

Pro zajímavost:

Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny. Prapůvodně označoval vojenské sapéry, později první osadníky na nových územích. Obecně znamená být průkopníkem, snažit se poznávat nepoznané, hledat nové cesty, posouvat hranice. Dnes se často používá například pro autory vědeckých objevů či hybatele pokroku v dalších oblastech.

Ze „Stanov Pionýra“

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.

ANO o Pionýru

  • Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si řadu životních situací „nanečisto“.
  • S využitím hry rozvíjíme osobnost dětí. Zábava je pro nás prostředkem.
  • Svým vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu včetně vzdělávání s akreditací MŠMT.
  • Ve sdružení nabízíme prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.
  • Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a náboženství.
  • Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, státních orgánů a kontrolních orgánů. Opakovaně jsme získali titul „Státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží“.

 více informací najdete na www.pionyr.cz

Mezi jednu z větších a mediálně propagovaných akcí patří i Ledová Praha.

Co je Ledová Praha

Akce pro DĚTI - příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města Prahy, s pamětihodnostmi a zajímavostmi, které často znají jen z vyprávění a obrázků.

Komu je určena:
Všem dětem - dětským kolektivům z celé republiky: školním třídám, klubům, dětským domovům, oddílům různých spolků… ale také rodinám s dětmi.

Nabízíme:
Ve spolupráci s většinou pražských muzeí a jiných zajímavých institucí (Národní muzeum, Pražský hrad, Muzeum Policie ČR, Mořský svět a další) výrazné slevy nebo volné vstupy pro dětské účastníky.

 

 


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie