DĚKUJEME

 F06bfd0d5c02836cef4845593fcd0b66

Život Pionýra by byl složitější bez přátel a příznivců.
Bez podpory a pomoci by mnoho našich velkých projektů i drobné pravidelné činnosti ubylo.

Tímto bychom chtěli poděkovat magistrátu Hl. města Praha za finanční dotace a pomoc při realizování našich aktivit.

Dále pak Městské části Praha 10, která nás podporuje finančně i materiálně a vždy nám vyjde vstříc.

Další poděkování patří všem dobrovolníkům, kamarádům, rodičům, kteří s námi organizují akce a tábory.