Berounka 2019 - hodnocení tábora

 

    

Hodnocení vodáckého tábora – Berounka 2019

 

 

Vážení rodiče,

 

skončil letošní vodácký tábor a já vám jménem vedení tábora zasílám jeho vyhodnocení.

Děti už máte přes týden doma tak mohli o táboře vyprávět.

Letos jsme se vydali na řeku Berounku  z Chrástu u Plzně do Roztok u Křivoklátu. 

 

V letošním roce se navýšil počet dětských účastníků a jeli jsme na 6 pramicích jako vloni, ale navíc jsme měli 5 porcelánů..Celkový počet účastníků byl 36 osob.

 

Děti se naučily stavět stan, pomáhali při přípravě stravy – vaření, přípravné práce, obsluha ohniště,

zajištění vody a dřeva, práce s jednoduchými nástroji – pila, sekera, a to vše pod dohledem vedoucích. Z vodácké tématiky zvládly pádlování, nakládku lodi, projeli si i někeré jednodušší jezy,  skoro každý si vyzkoušel  sedět na kormidle .

 

Kádrové zabezpečení tábora

,V letošním roce ve funkci  hlavního vedoucího tábora jel Miroslav Čehák, který v průběhu roku složil zkoušku HVT.Zástupce  HVT na táboře  byl Jan Pázler.Tyto funkce vykonávali poprvé a

můžeme konstatovat, že s určitými organizačními záležitostmi, které občas ujížděli ,se těchto funkci zhostili dobře. Tábor byl úspěšný a v poklidu i když se nepodařilo doplout ,až tam co jsme chtěli ,aspoň do Berouna. 

 

Kuchař – Jitka Pázlerová – vařila pouze týden a pak musela zpět do práce. Ve vaření jí vystřídala

                 Malina .

Hospodář – Lucie Ungerová, Unger Antonín

Zdravotník –, Lucie Ungerová. Unger Antonín

 Byl veden zdravotní deník a vše je v něm zaznamenáno.V průběhu tábora se nevyskytl žádný  vážnější problém, úraz nebo nemoc .

 Jirka Votava jako vedoucí a kormidelník s námi na táboře pobyl taky jen týden , na kormidle jej vystřídala  Malina.

 Kormidelníci byli Unger Antonín, Vlastík Petrášek, Jiří Votava a Malina,Jan Pázler, Lukáš Palkoska a Mirolav Čehák .

 

Ekonomika

před táborem byl sestaven rozpočet tábora, v rozpočtu byla zahrnuta i dotace OÚ Městská část Praha 10 a Magistrátu hl. m. Praha. Rozpočet podle plánu byl vyrovnaný, byla překročena stravovací norma a tábor skončil dle plánovaného rozpočtu. V letošním roce jsme na táboře měli

doprovodné vozidlo pro zajištění nákupů a zajištění dalších kempů.

Díky dotacím se nám letos podařilo dokoupit další  nová pádla /5 kusů/ lodní pytle , stěny k altánu

plovací vesty, a další táborové vybavení .

V přípravném období před táborem byla provedena  oprava lodí  a nakoupen materiál na tuto opravu / pryskyřice, spojovací materiál atd . 

 Bez finanční dotace MHMP a OU Praha 10 bychom nemohli realizovat tábor v danném ekonomickém rozsahu.

Strava

Vaření na táboře bylo hodnoceno kladně jak účastníky tábora tak vedoucími. Stravy bylo dostatek,

v jídelníčku nechyběli mléčné výrobky, maso, ovoce, zelenina. Dodržován byl pitný režim.

Jídla se neopakovala,/ kromě 2x, špagety , cerálie, krupicová kaše/  jídelníček je založen v dokumentaci tábora k náhlednutí.

 V průběhu plavebních dní byla strava podávána teplá snídaně , svačina, svačina a teplá večeře.Při

 odpočinkovém dni snídaně, oběd, svačina a večeře.

 

Zdravotní zabezpečení

Roli zdravotníka vykonávala Lucie Ungerová, která má pro tuto funkci kvalifikaci. Tuto funkci

zvládla skvěle a patří jí dík za jeji snahu a obětavost. Na táboře byl veden zdravotní deník, kde jsou záznamy o všech ošetřeních. Jednalo se o běžné záležitosti jako třísky, drobné odřeniny, puchýře, vosí bodnutí, nevolnost od sluníčka, klíšťata. Rodiče byli informováni ústně a v některých případech byl proveden výpis ze zdravotního deníku a předán rodičům.Po týdnu převzal úsek

zdravotníka Antonín Unger .

Děti byli předány rodičům bez nemocí a bez zdravotních potíží.

 

Návštění den rodičů

návštění den se uskutečnil po týdnu tábora v kempu „ U Mloka „  

Děkujeme rodičům, kteří se na nás přijeli podívat a měli možnost vidět v praxi chod tábora.

V rámci návštěvního dne  se konal slavnostní nástup,dekorování vodáckými hodnostmi.. Velmi děkujeme za sponzorské dary – ovoce, zelenina, buchty., melouny ......atd.

 Po nástupu  rodiče viděli nákladku lodí a připravovali jsme se na další plavbu.Rodiče přejeli  na jez

 , který je o 2 km dál a mohli vidět jak jednotlivé posádky připlouvají k jezu. Tento jez mohli některé děti sjet za pomoci vedoucích, jak na kormidle tak na posádce. Rodiče mohli vidět co se

jejich děti po stránce vodácké naučili.Po překonání jezu byl  na hodinu rozchod  a my jsme pak pokračovali dál do Zvíkovce.  Někteří rodiče jeli s nám na dalším tábořiště. a mohli vidět naše vylodění a stavbu tábora.

 Návštěvní den podle našeho názoru se vydařil. Přijeli skoro všichni rodiče .

 

Program :

 

 V rámci volných dní jsme se s dětmi byli podívat na zřícenině hradu Týřovice a na hrad Křivoklát.

 V průběhu tábora , měli děti možnost využit sportovních hřišt, orientační závod skupin na 6 stanovištích zaměřených na vodáckou tématiku / test, stavba stanu, balení lodního pytle , řezání dřeva , první pomoc atd.Večery u ohně , zpěv s kytarou a pod.Plnění vodáckých hodností, křtění vodáků a kormidelníka.

 

 Služby na táboře

 

 V rámci tábora má každá posádka službu , vaření, dřevo z lesa, dřevo v táboře, odpad a vodu, péče o kuchyň a erár atd. Děti pomáhali při vaření, škrábání brambor. Mytí nádobí,úklid potravin, štípání dřeva, topení , vydávání stravy, mazání a krájení , příprava svačin a další povinnosti. Vše se svoji posádkou bez ohledu na to jestli jsou malí nebo velcí jestli už na táboře byli a nebo ne. Většina dětí zvládala tyto služby bez problémů i když to dělali poprvé. 

Mezi nejlepší patřily Krystýna a Bára Dubinovy, Jakub Stibůrek, Jakub Fitzerald, Sára,

 Tomáš Ryšina, Miki Vaniš, Vláda Krejčařík, Hána Votavová Lukáš Fitzerald, Vojta Matěk.

 

 

 Klady na táboře :

V letošním roce je třeba maximálně ocenit podíl vedoucích na balení dětí.  Každý den a včasné složení tábora a brzké vyplouvání.Stejně tak i po příjezdu postavení tábora a zahájení táborových služeb. Poprvé jsme leto vyzkoušely nové upevnění lodních pytlů na lodě, které se osvědčilo. Stejně tak poprvé jsme rozdělily posádky a nakládku podle barev což zjednodušilo

nakládání věcí na lodě a co která posádka veze. Dalším vylepšením bylo že děti měli podle posádek označené barevně své ešusy a ty se balily centrálně do jednoho lodního pytle.

 

 

Nedostatky na táboře

 Musíme konstatovat a to velmi rádi, že nedostatky  moc nebyly. .Komplikované bylo balení

účastníků tábora , někteři měli moc věci a byl problém je do lodního pytle, které jsou určeny pro dvě  děti zabalit.Seznam který dodáváme je plně dostačující a maminky nabalí vždy o hodně víc.

Pak jsme museli některé věci odbalit a převážet autem a odvézt do Prahy./ šlo zejména o oblečení navíc, plyšáky a podobně.Dalším problémem se objevili mobily, byť jsme upozornovali , že je nedoporučujeme .Mnohdy je děti zapomínali a nevěděli kde ,volali zbytečně , a byly problémy s nabíjením. Některé posádky byly vodácky a fyzicky slabší a v průběhu tábora jsme dělali některé přesuny na posádkách.Nemohli jsme dělat delší trasy a tím se nám nepodařilo dojet dále.Část dětí na táboře , menší i větší jsou nesamostatné neumějí se obléknout. převléknout stále něco hledají, a vše doma za ně dělají maminky / odpověd dětí – to dělá maminka / 

Velmi komplikovalo situaci ceny v kempech za ubytování , ale finančně jsme to zvládli. 

 

 

Závěr

 

Celkově hodnotíme tábor opravu kladně a myslíme si, že splnil svůj účel. Počasí po celou dobu tábora  nám přálo. Kromě jedné bouřky a deště  jsme měli nádherné počasí. Vody bylo v řece tak akorát mohlo být více zejména na projíždění jezů a problém byly mělčiny pod jezem.Domníváme se i podle hodnocení dětí, že zažily mnoho nového, poznali nové kamarády a vodáckou turistiku.

Každý obdržel , křtěcí listy , dekrety o doplutí posádky a diplomy podle získaných hodností . Všichni účastníci obdrželi pionýrské batůžky, zpěvníky a fotografii všech účastníků tábora.Fotky z PT byli průběžně vystavovány na Facebooku.

Kolektiv dětí i vedoucích byl skvělý jak při plnění služeb tak při volné zábavě.Pravda s některými dětmi to bylo opravdu náročné

 Ocenit musíme ty , kteří byli na táboře vodáckém poprvé a zvládli to velice dobře.

  Adéla Zoulová, Ryšina Tomáš, Kubíčková Maruška, Sára Walkerová, Toník Volf, Zoulová Alena, Bohatý Erik, Tomáš Kudrna, Němeček Pavel, Václav Ullmann, Vojta Matěk

 .

Dále bych chtěl zmínit děti, které už na táboře byli a patřili mezi velmi dobré vodáky a letos svůj  titul dobrý vodák obhájily nebo získali byli dobří jak po stránce vodácké tak pracovní. -Adam Votava ,  Lucas Fitzerald,Jakub Stibůrek,Bára Dubinová, Krystýna Dubinová, Hána Votavová.

.

 V letošním roce jsme poprvé vyhlásili ocenění super vodák a tím byli oceněni tito účastníci

 Tomáš Ryšina, Jakub Fitzerald, Vláda Krejčařík, Jan Král, Sára Smith,Vlasta Petrášek, Malina,

Lukáš Palkoska, Jan Pázler, Mirek Čehák, Lucie Ungerová 

 Lukáš Palkoska byl v letošním roce povýšen a pokřtěn na kormidelníka .

  Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří ve svém volném čase a zdarma  odváděli na táboře

opravdu vynikající práci  pro úspěšné prázdniny dětí.Poděkování patří především Lucii Ungerové, Miroslavu Čehákovi, Janu Pázlerovi , Jitce Pázlerové Vlastikovi Petráškovi, , Mileně Rangelové.Jiřímu Votavovi.

  

Zbytek Vám jistě dovyprávěly  vaše děti a doufáme že projeví zájem zúčastnít se tábora zase za rok. Tábor se plánuje ve stejném termínu jako letos a plánovaná řeka bude známa podle stavu vody v řekách v příštím roce.

 

 Miroslav Čehák – HVT 

Unger Antonín

 

Hodnocení vodáckého tábora – Berounka 2019

 

 

Vážení rodiče,

 

skončil letošní vodácký tábor a já vám jménem vedení tábora zasílám jeho vyhodnocení.

Děti už máte přes týden doma tak mohli o táboře vyprávět.

Letos jsme se vydali na řeku Berounku  z Chrástu u Plzně do Roztok u Křivoklátu. 

 

V letošním roce se navýšil počet dětských účastníků a jeli jsme na 6 pramicích jako vloni, ale navíc jsme měli 5 porcelánů..Celkový počet účastníků byl 36 osob.

 

Děti se naučily stavět stan, pomáhali při přípravě stravy – vaření, přípravné práce, obsluha ohniště,

zajištění vody a dřeva, práce s jednoduchými nástroji – pila, sekera, a to vše pod dohledem vedoucích. Z vodácké tématiky zvládly pádlování, nakládku lodi, projeli si i někeré jednodušší jezy,  skoro každý si vyzkoušel  sedět na kormidle .

 

Kádrové zabezpečení tábora

,V letošním roce ve funkci  hlavního vedoucího tábora jel Miroslav Čehák, který v průběhu roku složil zkoušku HVT.Zástupce  HVT na táboře  byl Jan Pázler.Tyto funkce vykonávali poprvé a

můžeme konstatovat, že s určitými organizačními záležitostmi, které občas ujížděli ,se těchto funkci zhostili dobře. Tábor byl úspěšný a v poklidu i když se nepodařilo doplout ,až tam co jsme chtěli ,aspoň do Berouna. 

 

Kuchař – Jitka Pázlerová – vařila pouze týden a pak musela zpět do práce. Ve vaření jí vystřídala

                 Malina .

Hospodář – Lucie Ungerová, Unger Antonín

Zdravotník –, Lucie Ungerová. Unger Antonín

 Byl veden zdravotní deník a vše je v něm zaznamenáno.V průběhu tábora se nevyskytl žádný  vážnější problém, úraz nebo nemoc .

 Jirka Votava jako vedoucí a kormidelník s námi na táboře pobyl taky jen týden , na kormidle jej vystřídala  Malina.

 Kormidelníci byli Unger Antonín, Vlastík Petrášek, Jiří Votava a Malina,Jan Pázler, Lukáš Palkoska a Mirolav Čehák .

 

Ekonomika

před táborem byl sestaven rozpočet tábora, v rozpočtu byla zahrnuta i dotace OÚ Městská část Praha 10 a Magistrátu hl. m. Praha. Rozpočet podle plánu byl vyrovnaný, byla překročena stravovací norma a tábor skončil dle plánovaného rozpočtu. V letošním roce jsme na táboře měli

doprovodné vozidlo pro zajištění nákupů a zajištění dalších kempů.

Díky dotacím se nám letos podařilo dokoupit další  nová pádla /5 kusů/ lodní pytle , stěny k altánu

plovací vesty, a další táborové vybavení .

V přípravném období před táborem byla provedena  oprava lodí  a nakoupen materiál na tuto opravu / pryskyřice, spojovací materiál atd . 

 Bez finanční dotace MHMP a OU Praha 10 bychom nemohli realizovat tábor v danném ekonomickém rozsahu.

Strava

Vaření na táboře bylo hodnoceno kladně jak účastníky tábora tak vedoucími. Stravy bylo dostatek,

v jídelníčku nechyběli mléčné výrobky, maso, ovoce, zelenina. Dodržován byl pitný režim.

Jídla se neopakovala,/ kromě 2x, špagety , cerálie, krupicová kaše/  jídelníček je založen v dokumentaci tábora k náhlednutí.

 V průběhu plavebních dní byla strava podávána teplá snídaně , svačina, svačina a teplá večeře.Při

 odpočinkovém dni snídaně, oběd, svačina a večeře.

 

Zdravotní zabezpečení

Roli zdravotníka vykonávala Lucie Ungerová, která má pro tuto funkci kvalifikaci. Tuto funkci

zvládla skvěle a patří jí dík za jeji snahu a obětavost. Na táboře byl veden zdravotní deník, kde jsou záznamy o všech ošetřeních. Jednalo se o běžné záležitosti jako třísky, drobné odřeniny, puchýře, vosí bodnutí, nevolnost od sluníčka, klíšťata. Rodiče byli informováni ústně a v některých případech byl proveden výpis ze zdravotního deníku a předán rodičům.Po týdnu převzal úsek

zdravotníka Antonín Unger .

Děti byli předány rodičům bez nemocí a bez zdravotních potíží.

 

Návštění den rodičů

návštění den se uskutečnil po týdnu tábora v kempu „ U Mloka „  

Děkujeme rodičům, kteří se na nás přijeli podívat a měli možnost vidět v praxi chod tábora.

V rámci návštěvního dne  se konal slavnostní nástup,dekorování vodáckými hodnostmi.. Velmi děkujeme za sponzorské dary – ovoce, zelenina, buchty., melouny ......atd.

 Po nástupu  rodiče viděli nákladku lodí a připravovali jsme se na další plavbu.Rodiče přejeli  na jez

 , který je o 2 km dál a mohli vidět jak jednotlivé posádky připlouvají k jezu. Tento jez mohli některé děti sjet za pomoci vedoucích, jak na kormidle tak na posádce. Rodiče mohli vidět co se

jejich děti po stránce vodácké naučili.Po překonání jezu byl  na hodinu rozchod  a my jsme pak pokračovali dál do Zvíkovce.  Někteří rodiče jeli s nám na dalším tábořiště. a mohli vidět naše vylodění a stavbu tábora.

 Návštěvní den podle našeho názoru se vydařil. Přijeli skoro všichni rodiče .

 

Program :

 

 V rámci volných dní jsme se s dětmi byli podívat na zřícenině hradu Týřovice a na hrad Křivoklát.

 V průběhu tábora , měli děti možnost využit sportovních hřišt, orientační závod skupin na 6 stanovištích zaměřených na vodáckou tématiku / test, stavba stanu, balení lodního pytle , řezání dřeva , první pomoc atd.Večery u ohně , zpěv s kytarou a pod.Plnění vodáckých hodností, křtění vodáků a kormidelníka.

 

 Služby na táboře

 

 V rámci tábora má každá posádka službu , vaření, dřevo z lesa, dřevo v táboře, odpad a vodu, péče o kuchyň a erár atd. Děti pomáhali při vaření, škrábání brambor. Mytí nádobí,úklid potravin, štípání dřeva, topení , vydávání stravy, mazání a krájení , příprava svačin a další povinnosti. Vše se svoji posádkou bez ohledu na to jestli jsou malí nebo velcí jestli už na táboře byli a nebo ne. Většina dětí zvládala tyto služby bez problémů i když to dělali poprvé. 

Mezi nejlepší patřily Krystýna a Bára Dubinovy, Jakub Stibůrek, Jakub Fitzerald, Sára,

 Tomáš Ryšina, Miki Vaniš, Vláda Krejčařík, Hána Votavová Lukáš Fitzerald, Vojta Matěk.

 

 

 Klady na táboře :

V letošním roce je třeba maximálně ocenit podíl vedoucích na balení dětí.  Každý den a včasné složení tábora a brzké vyplouvání.Stejně tak i po příjezdu postavení tábora a zahájení táborových služeb. Poprvé jsme leto vyzkoušely nové upevnění lodních pytlů na lodě, které se osvědčilo. Stejně tak poprvé jsme rozdělily posádky a nakládku podle barev což zjednodušilo

nakládání věcí na lodě a co která posádka veze. Dalším vylepšením bylo že děti měli podle posádek označené barevně své ešusy a ty se balily centrálně do jednoho lodního pytle.

 

 

Nedostatky na táboře

 Musíme konstatovat a to velmi rádi, že nedostatky  moc nebyly. .Komplikované bylo balení

účastníků tábora , někteři měli moc věci a byl problém je do lodního pytle, které jsou určeny pro dvě  děti zabalit.Seznam který dodáváme je plně dostačující a maminky nabalí vždy o hodně víc.

Pak jsme museli některé věci odbalit a převážet autem a odvézt do Prahy./ šlo zejména o oblečení navíc, plyšáky a podobně.Dalším problémem se objevili mobily, byť jsme upozornovali , že je nedoporučujeme .Mnohdy je děti zapomínali a nevěděli kde ,volali zbytečně , a byly problémy s nabíjením. Některé posádky byly vodácky a fyzicky slabší a v průběhu tábora jsme dělali některé přesuny na posádkách.Nemohli jsme dělat delší trasy a tím se nám nepodařilo dojet dále.Část dětí na táboře , menší i větší jsou nesamostatné neumějí se obléknout. převléknout stále něco hledají, a vše doma za ně dělají maminky / odpověd dětí – to dělá maminka / 

Velmi komplikovalo situaci ceny v kempech za ubytování , ale finančně jsme to zvládli. 

 

 

Závěr

 

Celkově hodnotíme tábor opravu kladně a myslíme si, že splnil svůj účel. Počasí po celou dobu tábora  nám přálo. Kromě jedné bouřky a deště  jsme měli nádherné počasí. Vody bylo v řece tak akorát mohlo být více zejména na projíždění jezů a problém byly mělčiny pod jezem.Domníváme se i podle hodnocení dětí, že zažily mnoho nového, poznali nové kamarády a vodáckou turistiku.

Každý obdržel , křtěcí listy , dekrety o doplutí posádky a diplomy podle získaných hodností . Všichni účastníci obdrželi pionýrské batůžky, zpěvníky a fotografii všech účastníků tábora.Fotky z PT byli průběžně vystavovány na Facebooku.

Kolektiv dětí i vedoucích byl skvělý jak při plnění služeb tak při volné zábavě.Pravda s některými dětmi to bylo opravdu náročné

 Ocenit musíme ty , kteří byli na táboře vodáckém poprvé a zvládli to velice dobře.

  Adéla Zoulová, Ryšina Tomáš, Kubíčková Maruška, Sára Walkerová, Toník Volf, Zoulová Alena, Bohatý Erik, Tomáš Kudrna, Němeček Pavel, Václav Ullmann, Vojta Matěk

 .

Dále bych chtěl zmínit děti, které už na táboře byli a patřili mezi velmi dobré vodáky a letos svůj  titul dobrý vodák obhájily nebo získali byli dobří jak po stránce vodácké tak pracovní. -Adam Votava ,  Lucas Fitzerald,Jakub Stibůrek,Bára Dubinová, Krystýna Dubinová, Hána Votavová.

.

 V letošním roce jsme poprvé vyhlásili ocenění super vodák a tím byli oceněni tito účastníci

 Tomáš Ryšina, Jakub Fitzerald, Vláda Krejčařík, Jan Král, Sára Smith,Vlasta Petrášek, Malina,

Lukáš Palkoska, Jan Pázler, Mirek Čehák, Lucie Ungerová 

 Lukáš Palkoska byl v letošním roce povýšen a pokřtěn na kormidelníka .

  Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří ve svém volném čase a zdarma  odváděli na táboře

opravdu vynikající práci  pro úspěšné prázdniny dětí.Poděkování patří především Lucii Ungerové, Miroslavu Čehákovi, Janu Pázlerovi , Jitce Pázlerové Vlastikovi Petráškovi, , Mileně Rangelové.Jiřímu Votavovi.

  

Zbytek Vám jistě dovyprávěly  vaše děti a doufáme že projeví zájem zúčastnít se tábora zase za rok. Tábor se plánuje ve stejném termínu jako letos a plánovaná řeka bude známa podle stavu vody v řekách v příštím roce.

 

 Miroslav Čehák – HVT 

Unger Antonín

 

      

 

 

 

Jarní prázdniny 2017 - Bukovina


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie