Vltava 2018

 

    

      Hodnocení vodáckého tábora - 2018

 

 

Vážení rodiče,

 

skončil letošní vodácký tábor a já vám jménem vedení tábora zasílám jeho vyhodnocení.

Letos jsme po loňských útrapách na Otavě  sjížděli Vltavu. Tábor jsme zahájili ve Vyšším Brodě

a skončili v Boršově nad Vltavou.

V letošním roce se navýšil počet dětských účastníků a jeli jsme na 6 pramicích.Celkový počet účastníků byl 35 osob.

 

Děti se naučily stavět stan, pomáhali při přípravě stravy – vaření, přípravné práce, obsluha ohniště,

zajištění vody a dřeva, práce s jednoduchými nástroji – pila, sekera, a to vše pod dohledem vedoucích. Z vodácké tématiky zvládly pádlování, nakládku lodi, projeli si i někeré jednodušší jezy, starší děti si vyzkoušely kormidlo.

 

Kádrové zabezpečení tábora

Hlavní vedoucí,  – Antonín Unger, Ondra Linhart, Miroslav Čehák

V letošním roce jsme dali možnost Ondrovi a Mirkovi  vyzkoušet si funkci  hlavního vedoucího tábora . Ondra 3 dny a Mirek týden .Ondra ke svému krátkému pobytu neměl dostatečnou možnost

naplnit zodpovědněji svou funkci. Překvapením bylo počínání Mirka, který svou funkci zvládl do konce tábora velice dobře.Plánuje složit si zkoušku HVT pro příští roky.

Kuchař – Jitka Pázlerová – vařila poprvé celý tábor a musíme konstatovat že velmi dobře, dětem

chutnalo a byli se stravováním spokojeni.

Hospodář – Lucie Ungerová

Zdravotník – Ondřej Linhart, Lucie Ungerová. Unger Antonín

 Byl veden zdravotní deník a vše je v něm zaznamenáno.Na PT byl pouze jediný úraz Lukáš Palkoska – naražené koleno

Vedoucí – Mirek Čehák,  Jitka Pázlerová, Milena Rangelová, Vlastík Petrášek , Zdeněk Středa

 /týden /

 Palkoska Lukáš – instruktor

 Lukáš jako instruktor odváděl na táboře velice  dobrý výkon ve své funkci.

 

Ekonomika

před táborem byl sestaven rozpočet tábora, v rozpočtu byla zahrnuta i dotace OÚ Městská část Praha 10 a Magistrátu hl. m. Praha. Rozpočet podle plánu byl vyrovnaný, byla dodržena stravovací norma a tábor skončil dle plánovaného rozpočtu.

Díky dotacím se nám letos podařilo dokoupit další  4  stany , vařič,a další táborové vybavení .

V Přípravném období před táborem byla provedena větší oprava lodí . 

 

Strava

Vaření na táboře bylo hodnoceno kladně jak účastníky tábora tak vedoucími. Stravy bylo dostatek,

v jídelníčku nechyběli mléčné výrobky, maso, ovoce, zelenina. Dodržován byl pitný režim.

Jídla se neopakovala,/ jen rybí pomazánka 2x,risoto /  jídelníček je založen v dokumentaci tábora k náhlednutí.

 

Zdravotní zabezpečení

V roli zdravotníka vykonávala Lucie Ungerová, která má pro tuto funkci kvalifikaci. Tuto funkci

zvládla skvěle a patří jí dík za jeho snahu a obětavost. Na táboře byl veden zdravotní deník, kde jsou záznamy o všech ošetřeních. Jednalo se o běžné záležitosti jako třísky, drobné odřeniny, puchýře, vosí bodnutí, nevolnost od sluníčka, klíšťata. Rodiče byli informováni ústně a v některých případech byl proveden výpis ze zdravotního deníku a předán rodičům.

Děti byli předány rodičům bez nemocí a bez zdravotních potíží.

 

Návštění den rodičů

návštění den se uskutečnil po týdnu tábora ve městě  Český krumlov.

Děkujeme rodičům, kteří se na nás přijeli podívat a měli možnost vidět v praxi chod tábora.

V rámci návštěvního dne  se konal slavnostní nástup, kde jsme se rozloučili s dětmi, které odjížděli po týdnu domů. Velmi děkujeme za sponzorské dary – ovoce, zelenina, buchty.......atd.Nejlepší koláč byl od babičky Jakuba Stibůrka jak vyhodnotili děti.

 Po nástupu  rodiče viděli nákladku lodí a průjezd  krumlovskými jezy, které sjížděli celé posádky.

 Třetí jez v Krumlově u myší díry si na kormidle mohli sjet i vybrané děti. Pod 4 jezem v Krumlově byl na 2 hodiny rozchod s rodiči. Po rozchodu posádky opět nasedli na lodě a odjeli jsme na tábořiště pod Krumlovem . Někteří rodiče jeli s námi a mohli vidět naše vylodění a stavbu tábora.

 Návštěvní den podle našeho názoru se vydařil. 

 

Nedostatky na táboře

 Musíme konstatovat a to velmi rádi, že nedostatky  moc nebyly. Trochu nám tábor komplikovalo

  počasí – moc velké vedra a museli jsme více dbát na pitný režim, koupání, pokrývky hlavy a podobně. Některé posádky byly vodácky a fyzicky slabší a v průběhu tábora jsme dělali některé přesuny na posádkách.Velmi komplikovalo situaci ceny v kempech za ubytování , ale finančně jsme to zvládli na úkor programu – návčtěv hradů a zámků.Navštívili jsme jen zříceninu Dívčí kámen a

kino v Krumlově.

 

Závěr

 

Celkově hodnotím tábor opravu kladně a myslíme si, že splnil svůj účel. Domníváme se i podle hodnocení dětí, že zažily mnoho nového, poznali nové kamarády a vodáckou turistiku.

Každý obdržel křtěcí listy, dekrety o doplutí posádky a diplomy podle získaných hodností . Všichni účastníci obdrželi pionýrská trika a sborníky, které pro ně připravila Lucka. Fotky byli průběžně vystavovány na Facebook. Kolektiv dětí i vedoucích byl skvělý jak při plnění služeb tak při volné zábavě.S nikým na táboře nebyli problémy.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem vedoucím, kteří se opravdu zasloužili o to, že byl tábor úspěšný a děti si ho užily. Musíme pochválit účastníky, kteří byli na táboře poprvé

Anička a Hanička Votavovi, Miki Vaniš, Bára a Kristýnka Dubinovi, Verča a Natálka Badinovy, Kaya Ramos,a Adélka Kochová. Tábor zvládli perfektně a začlenili se velmi dobře do kolektivu.

Dále bych chtěl zmínit děti, které už na táboře byli a patřili mezi velmi dobré vodáky a letos svůj  titul dobrý vodák obhájily nebo získali - Adam Votava, Jakub Fitzgerald, Lucas Fitzerald, Sára

Smith, Lukáš Palkoska, Král Jan, Vláda Krejčařík, a z nových táborníků Miki Vaniš.Tito jmenovaní

byli dobří jak po stránce vodácké tak i po stránce  pracovní.

 Ocenit je třeba i děti které velmi pomáhali při službách a práci v táboře , Verča Badinová,sestry Dubinovy,Jakub Stibůrek, Marek Krešnák, Patrik Hůrka, Jakub Fitzerald,

 

  Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří ve svém volném čase a zdarma  odváděli na táboře

opravdu vynikající práci  pro úspěšné prázdniny dětí. Poděkování patří především Lucii Ungerové, Miroslavu Čehákovi, Janu Pázlerovi , který byl hodnocen jako nejlepší vedoucí tábora, Jitce Pázlerové, Vlastikovi Petráškovi, Zdenkovi Středovi, Mileně Rangelové.

  

Zbytek Vám jistě dovyprávěly  vaše děti a doufáme že projeví zájem zúčastnít se tábora zase za rok. Tábor se plánuje ve stejném termínu jako letos a plánovaná řeka bude známa podle stavu vody v řekách v příštím roce / měla by to být Berounka /

 

 

 

 PŘEHLED AKCÍ :

 

 

Vážení rodiče, vedoucí, kamarádi,

 

 

Zasílám přehled akcí , které jako pionýrská skupina Beta připravujeme na období od září 2018

Projevíte-li zájem o některou z akcí prosím dejte vědět, posílám Vám emaily ale odpoví málo kdo, pak je velmi těžké něco plánovat a hlavně se musí některé věci objednávat atd.

Prosím pomozte mi zajistit akce, na které potřebuji lidi.

 

 Malešice město jinak                  - akce na Malešickém náměstí , dětský den , soutěže, programy

  sobota 15.9.2018                            vstup zdarma, od 10.00 do 17.00, možnost pomoci při soutěžích

                                                          jako rozhodčí                                     

 

  Veletrh sportu Prahy 10             - akce v Malešickém parku -sportovní aktivity, závody -běh

  neděle 16.9.2018                            od 10.00 do 17.00. Ukázky činnosti sportovních orhanizací

                                                          a dětských organizací na Praze 10, propagační akce oddílů

                                                          a skupin .vstup zdarma , poplatek jen na závody

 

 

  sjíždění pražských jezů                akce pro předem přihlášené , sjíždění pražsských jezů

  pátek – svátek 28.9.2018               na pramicích  na Štvanici

 

  rafty pro rodiče s dětmi                podle počtu zájemců rafty -pravděpodobně Sázava jinak

  29-30.9.2018                                   dohody, předem  se přihlásit nutné musíme zajistit rafty

                                                           cena podle počtu účastníků. 

 

 

  Vršovický koláč                            22. ročník akce na Kubánském náměstí . Velký dětský den

  sobota 13.10.2018                         soutěže, ukázky činnosti , podiová vystoupení, hudba,dětský

                                                         sekáč,levné knihy ,vstup zdarma,

                                                          akce od 10.00 do 18.00 , zájemci o pořadatelskou službu

                                                           a pomocníci vítáni.

                                                          Příprava akce již v pátek od 17.00 zde opět potřebujeme

                                                          dobrovolníky na pomoc a stavění.

  

Podzimní prázdniny

V termínu podzimních prázdnin pojedeme do Bukoviny.

Termín – 26.10.-30.10.2018, 29,10 a 30.10 jsou školní prázdniny.

Ubytování a strava a hromadný program je zajištěn. Vhodné i pro rodiče s dětmi.

Cena podle počtu účastníků .

 

 

 

Mikulášská besídka Bukovina -

Termín : 8. Prosince 2018

jako každoročně děláme pro obec Bukovina a okolí Mikulášskou besídku v kulturním domě Bukovina. Odjezd již v pátek nebo dle vašich možností. Strava zabezpečena. Vhodné i pro rodiče s dětmi. Program a dárky pro účastníky zajištěny.

      

Večerní hra Praha

Termín  20.12 2018 / může dojít ke změně termínu/

Start – 17.00, pro pořadatele v 16.00

Sraz bude upřesněn.

Tradiční předvánoční hra Prahou v kostýmech . Téma letošní hry bude pravděpodobně upřesněno .

Potřebovat budeme dobrovolníky na stanoviště do kostýmů. Akce vhodné pro rodiny s dětmi, výpravy, oddíly.

 

Jarní prázdniny – Bukovina u Čisté

se příští rok budou konat v termínu školních prázdnin pro Prahu 6-10, což je

16-23.2.2019

.Více informací bude následovat.Lyžařský výcvik možné i rodiny s děrmi. Skibus na sjezdovku zajištěn.

 

 

 

 

 

Jarní prázdniny 2017 - Bukovina


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie