Tábor 2020

 

    

Pionýrská skupina Beta Praha 10

 Hodnocení  tábora - 2020

 

Vážení rodiče,

 

Skončil náš letošní tábor, který  oproti minulým letům byl plný změn.

V první řadě se po 30 letech nekonal vodácký tábor , vzhledem k situaci s Covidem 19.

Tábor se uskutečnil v termínu 22.7.-5.8.2020 na naší táborové základně  v Bukovině u Čisté

v Krkonoších. Tábor byl hlášen a konzultován s hygieničkou v Semilech Byla nám uložena

opatření pro chod tábora.

Přesto že jsme byli na naší základně tábor se odehrával mimo budovu, děti a vedoucí byli ubytování ve stanech, vařilo se na ohništi a objekt byl využíván jen pro využití WC, umýváren, sprch, uskladnění  potravin.

 

Děti v letošním roce se nemohly zapojit do služeb tábora díky hygienickému omezení. Pomáhaly jen u prací jako zajištění dřeva, škrábání brambor a zeleniny.

 Program :

 Motivovaná hra tábora byla na téma „Divoký západ“. Společně jsme zde vybudovali sallon, banku,

Casino, děti měli své obleky, rýžovaly zlato v místním potoce, měnily za dolary, vydělávaly dolary a měly je i za co utrácet. Program byl pestrý a dětem se líbil .Nemohli jsme organizovat výlety a návštěvy koupaliště. Zakoupili jsme dětem bazén, 2x byly na vycházce a jedno odpoledne připravili program místní hasiči v hasičském zbrojnici.

Vybraní zájemci o pomoc obci opravili místní kapličku a natřeli lavičky v autobusové čekárně.

Poděkovat přišel starosta děkem i vedoucím kteří se na opravě podíleli.

Na programu se nejvíce  vytvořením, přípravou a realizací podílela Lucka Ungerová . Moc děkuji.

 

Kádrové zabezpečení tábora

Hlavní vedoucí,  –  Miroslav Čehák

Kuchař – Tereza Votavová

Hospodář –  Unger Antonn Lucie Ungerová

Zdravotník –  Lucie Ungerová. Unger Antonín

Uklid, hygiena  -  Ungerová Ivana

Vedoucí – Mirek Čehák,   Milena Rangelová,František Vávra

Instruktor – Honza Král

 

 Ekonomika

před táborem byl sestaven rozpočet tábora, v rozpočtu byla zahrnuta i dotace OÚ Městská část Praha 10 a Magistrátu hl. m. Praha. Rozpočet podle plánu byl vyrovnaný, byla dodržena stravovací norma a tábor skončil dle plánovaného rozpočtu.

Díky dotacím se nám letos podařilo dokoupit další   vybavení./ bazén , atd.

Materiální náklady byly letos jak na program tak na celkový chod tábora vyšší. Velkou roli sehráli

I další nákupy dezinfekce, osobní i úklidová.

 

 

Strava

Teraza Votavová vařila na letním táboře poprvé a vůbec poprvé na ohništi.

Vaření na táboře bylo hodnoceno kladně jak účastníky tábora tak vedoucími. Stravy bylo dostatek,

v jídelníčku nechyběli mléčné výrobky, maso, ovoce, zelenina. Dodržován byl pitný režim.

Jídla se opakovala, jen minimálně /2x/ /  jídelníček je založen v dokumentaci tábora k náhledu

Jeden den vařila jídla dle požadavků dětí  svíčkovou, míchaná vejce, atd. Tereze patří velký dík

Za odvedenou práci.

 

Zdravotní zabezpečení

V roli zdravotníka vykonávala Lucie Ungerová, která má pro tuto funkci kvalifikaci. Tuto funkci

zvládla skvěle a patří jí dík za její snahu a obětavost. Na táboře byl veden zdravotní deník, kde jsou záznamy o všech ošetřeních. Jednalo se o běžné záležitosti jako třísky, drobné odřeniny, puchýře, vosí bodnutí, nevolnost od sluníčka, klíšťata. Hanka Votavová byla jednu noc hospitalizována v nemocnici v Jilemnici na pozorování, ale vše bylo v pořádku.

Vzhledem ke zvýšené hygieně se pravidelně desinfikovala místa v objektu, všude byla k dispozici desinfekce, dohlíželo se na její používání. Děti měli k dispozicí jednorázové utěrky na WC a umývárnách. Každý druhý den se všem měřila teplota a zapisovaly se výsledky do zdravotního

deníku. Při vstupu do tábora byl proveden zdravotní filtr. Dokumentace dětí i vedoucích  byla

kompletní , bezinfekčnosti, zdravotní průkazy atd.  Návštěvy na táboře letos byly zakázané.

V průběhu tábora jsme museli věnovat maximální pozornost zdravotnímu stavu dětí v souvislosti

s Covidem. Vše jsme řešili společně s OHES a přes dílčí potíže jsme všichni zdraví tábor úspěšně zakončili. Děti byli předány rodičům bez nemocí a bez zdravotních potíží.

 

Nedostatky na táboře

 

Drobné nedostatky se na táboře objevovaly zejména proto, že většina  vedoucích neměla zkušenosti ze stálým táborem.  Trochu vázli nové služby spíše  v organizačním charakteru.

 

 

Závěr

 

Celkově hodnotím tábor opravdu kladně a myslíme si, že splnil svůj účel. Domníváme se i podle hodnocení dětí, že zažily mnoho nového, poznali  některé nové kamarády a jinou činnost než

na vodáckém táboře, spoustu her, naučili se pracovat s nářadím atd.

Kolektiv dětí i vedoucích byl skvělý jak při plnění programu, tak při volné zábavě.S nikým na táboře nebyli problémy.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem vedoucím, kteří se opravdu zasloužili o to, že byl tábor úspěšný a děti si ho užily. Musíme pochválit účastníky, kteří byli na táboře s námi  poprvé. Poděkovat musíme i Honzovi Královi , který vykonával funkci instruktora a plnil své úkoly velmi

dobře. Po získání více zkušenosti a doplnění kvalifikaci bude skvělým instruktorem a později vedoucím, jestli o to projeví zájem.

 

 Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří ve svém volném čase a zdarma  odváděli na táboře

opravdu vynikající práci pro úspěšné prázdniny dětí. Poděkování patří především Antonínu Ungerovi ,Lucii Ungerové,  Mileně Rangelové. Frantovi Vávrovi, Ivaně Ungerové, Tereza Votavové.

  

Zbytek Vám jistě dovyprávěly  vaše děti a doufáme že projeví zájem zúčastnit se tábora zase za rok.

Tentokrát opět na vodě .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Miroslav Čehák